İletişim : info@mebhaberim.com

Eğitim-Öğretim

Türkiye uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu

Yayınlandı

Ankara

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu sayısını son 5 yılda 48 binden rekor artışla 178 bine ulaştıran Türkiye, en çok uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer almaya başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yürütülen “Türkiye Bursları” ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uluslararası kapsamdaki “YÖK Bursları”, “Hükümet Bursları”, “Türkiye Diyanet Vakfı bursu” ya da kendi imkanlarıyla ülkeye gelen uluslararası öğrenciler için Türkiye’de 207 üniversitede 60 bine yakın programda öğrenim görme fırsatı sunuluyor.

Türkiye, 2023’e kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrenci sayısını 250 bine yükseltmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin YÖK, YTB ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet döneminde de birçok uluslararası öğrenciye burs vererek, onların ülkedeki nitelikli eğitimden faydalanmasını sağladı.

1960’larda burslar diğer devletlerle imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanırken, 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” başlatıldı ve ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik politikalar sistematik hale getirildi.

Uluslararası eğitim alanında 2000’li yılların başlarında büyük ivme yakalandı. 2010’da kuruluşunun ardından YTB’ye verilen görevler çerçevesinde, 2012 yılında Türkiye Bursları programı hayata geçirildi. Bunun sonucunda Türkiye tarafından verilen yükseköğrenim bursları, “Türkiye Bursları” adı altında yenilendi ve tekrar etkin kılındı.

2012’de hayata geçirilen Türkiye Bursları, ilk yılında 42 bin başvuru aldı ve bu doğrultuda geçmiş senelere oranla başvuru sayılarında ciddi artış görüldü. Türkiye Bursları programına 2019’da 146 bin 600 başvuru yapıldı.

Türkiye Bursları, finansal desteğin yanında uluslararası öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsıyor ve bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrılıyor. Böylece uluslararası öğrencilerin, üniversite eğitimlerinin yanında sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanmaları sağlanıyor.

Türkiye Bursları programıyla, farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personeline de destek veriyor.

Cep harçlığından konaklamaya kadar eğitim masrafları

YTB’nin koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Bursları’ndan yararlanmak için online başvurular, yarın başlayıp 20 Şubat’ta sona erecek.

Türkiye Bursları’na başvuru yapabilmek için not ortalamasının 70 ve üzeri olma şartı bulunuyor. Başvuruların şahsen “www.turkiyeburslari.gov.tr” üzerinden yapılması gerekiyor. Mülakat sonucu başarılı bulunan öğrenciler, kabul vizesi alarak Türkiye’ye geliyor ve eğitim masrafları karşılanıyor. Burslara başvurular ücretsiz yapılıyor.

Türkiye Bursları’nın kapsamı şöyle:

– Türkiye Bursları- Tam Zamanlı Program- Lisans Burs Programı: Üniversiteye ve bölüme yerleştirme, aylık 700 lira cep harçlığı, okul harç ücreti, 1 yıllık Türkçe dil dersleri, konaklama, sağlık sigortası ve bir kerelik uçak bileti.

– Lisansüstü Burs Programı- Üniversiteye ve bölüme yerleştirme, yüksek lisans için aylık 950 lira, doktora için 1400 lira cep harçlığı, okul harç ücreti, bir kerelik uçak bileti, sağlık sigortası, konaklama ve 1 yıllık Türkçe dil dersleri.

– Türkiye Bursları- Kısa Süreli Burs Programı- Başarı Programı: Lisans için aylık 450 lira, yüksek lisans için aylık 600 lira, doktora için aylık 900 lira cep harçlığı.

– Araştırma Bursu Programı- 3-10 ay süresince aylık 3 bin lira eğitim desteği.

– Türk Dili ve Kültürü Programları- Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe İletişim Programı: Aylık 2 bin lira cep harçlığı, bir kerelik uçak bileti, konaklama ile Türkçe dil dersleri.

Türkiye Bursları kapsamında, uluslararası öğrencilerle yakın iletişim sadece eğitim sürelerince değil mezuniyetlerinin sonrasında da devam ediyor. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler, ülkeleri ve Türkiye arasında köprüler kuran gönüllü ülke elçiliği görevini de üstleniyor. Bu doğrultuda, dünya çapındaki mezunlarla bağların korunması amacıyla Türkiye Mezunları Ağı oluşturuldu. Bu kapsamda 28 ülkede 29 mezun derneği bulunuyor.

Türkiye’de burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler için Türkiye Bursları’nın yanında kendi devletleri tarafından sağlanan burslar, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ile kuruluşların sunduğu burslar ve üniversitelerin kendi bursları olmak üzere çeşitli seçenekler bulunuyor.

Burs veren kurumların sunduğu imkanlar ve miktarlar değişiklik gösteriyor. Bu kurumlardan bazıları Türkiye’ye gidiş geliş ulaşım masrafını da karşılıyor. Uluslararası öğrencilerin eğitim düzeyine göre de aylık burs miktarları değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin web sayfasından hangi bursların geçerli olduğu hakkında bilgi edinilebiliyor.

Uluslararası öğrencilere “YÖK Bursu”

Türkiye’de YÖK’ün “hedef odaklı uluslararasılaşma” politikasıyla yabancı uyruklu öğrenci sayısı 48 binden son 5 yılda rekor artışla 178 bine ulaştı.

Yükseköğretim Kurulunca, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla “www.studyinturkey.gov.tr” internet sitesi yeni yüzüyle 2019’da kullanıma açıldı.

Uluslararası öğrencilere yönelik YÖK Bursu, Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalayan ülkelerin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde veriliyor. Bu programla Türk yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerden, Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmayanlara bir yıl dil hazırlığı sunuluyor.

YÖK’ün uluslararası öğrenciler için sağladığı burslar şöyle:

– Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören program. Mevlana Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılından bugüne kadar 5 bin 990 öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleşti.

– Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs: Yükseköğretim Kurulunun iş birliği protokolü veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs programı. Bu kapsamda Arnavutluk, Bangladeş, Etiyopya, Gambiya, Filipinler, Filistin, Kosova, Makedonya, Pakistan (Azad Cammu Keşmir), Ruanda, Sudan, Uganda, Ukrayna uyruklu öğrencilere Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde eğitim veriliyor.

– Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı: 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ile belirlenen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan projeler YÖK tarafından destekleniyor. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında bugüne kadar YÖK tarafından 37 ülkeyle yürütülen 114 proje desteklendi ve desteklenmeye devam ediliyor. Projeler kapsamında 740 öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği bekleniyor.

– YÖK’ün ülkesinde iş garantisi bulunan burs programı: YÖK, Türkiye’de ilk kez yabancı öğrencilere kendi ülkelerinde iş garantili öğrenim bursu verilmesi uygulamasını Pakistan Azad Cammu Keşmir uyruklu öğrencilerle başlattı. Daha sonra bunları Kosova, Bangladeş, Sudan, Filistin, Ruanda, Ukrayna ve Filipin uyruklu öğrenciler takip etti. Bu burs kapsamındaki öğrenciler, mecburi hizmet yükümlülüklerini, mezuniyetleri sonrasında ülkelerine dönerek adına geldikleri üniversitelerde Türkiye’deki eğitim sürelerinin en az iki katı süre çalışarak yerine getirmek zorunda. Bu kapsamda YÖK ile mutabakat zaptı imzalayarak öğrenci gönderen ülkeler Arnavutluk, Bangladeş, Etiyopya, Gambiya, Filipinler, Filistin, Kosova, Kuzey Makedonya, Pakistan Azad Cammu Keşmir, Ruanda, Sudan, Uganda, Ukrayna oldu. İlk mezunların bu yıl verilmesi bekleniyor.

YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun iş birliği veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine kendi ülkelerinde burs sağlanıyor.

YÖK’ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş çağındaki gençlere yönelik “Türkoloji Sizi Çağırıyor” sloganıyla başlattığı programla başarılı gençlerin Türkolojiye yönelmesi ve Türkoloji programlarına ilginin artırılması hedefleniyor. YÖK ayrıca bu bölümlerden mezun olan öğrencilere Türkiye’de doktoralarını yaptırarak kendi ülkelerinde, mezun oldukları üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde çalışmalarını hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfının ilahiyat lisans bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı ile Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı başvuruları Şubat 2020’de “diyanetburslari.tdv.org” adresi üzerinden online alınacak. Başvurular içerisinden gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülen adaylar, mülakata girecek.

Adaylar, bu aşamadan sonra ilgili burs programlarının kontenjanları dahilinde Türkiye Diyanet Vakfı burslusu kabul edilecek. Kabul edilen burslu öğrencilerin tüm masrafları vakıfça karşılanacak. Öğrencilerden mezun olanların bir üst bursluluk programına kabul süreçlerinde ilgili öğrencilere birebir rehberlik yapılacak ve öğrenciler vakfın bursluluk imkanlarından yararlandırılacak.

Türkiye’de kendi imkanlarıyla eğitim alacaklar

Türkiye’de kendi imkanlarıyla eğitim alacak öğrencilerin öncelikle, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ya da Uluslararası Öğrenci Sınavı’nda (UÖS) başarı göstermeleri gerekiyor. Türk üniversiteleri, uluslararası öğrencileri bu sınavlardaki başarılarına göre kabul ediyor. Her üniversitenin farklı sınav tarihi bulunuyor. Sınav sonucuyla istenilen üniversiteye başvuru yapan öğrenciler, eğitim masraflarının tamamını kendileri karşılıyor.

Yorum için tıkla

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim-Öğretim

YÖKten küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin “yeni normal” sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” hazırlandı.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.

Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı.

Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Rehberde neler var?

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. 

Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı.

Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.

Yetki, üniversitelerin ilgili kurullarında

Kılavuzun olası senaryolara göre genel bir çerçevede çizdiği ifade edilen rehberde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda yetkinin üniversitelerin ilgili kurullarına bırakıldığı bildirildi. 

Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının takip edilmesi ve buna göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de açık olduğu vurgulanan rehberde, üniversitelerin koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabileceği belirtildi.

Uzaktan öğretim uygulamaları

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin, “yeni normal” süreci ve devamında uzaktan öğretimin mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim olması gerektiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte harmanlanmış (karma) öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrim içi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilir. Öğretim elemanı kapasitesi değerlendirilerek sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders birden fazla grupta da anlatılabilir. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrim içi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.

Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı tersyüz uygulama benzeri çevrim içi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrim içi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli işlenebilir. Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatler ve hafta sonu da yüz yüze uygulamalar için değerlendirilebilir.”

Rehberde, “Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversitelerimiz, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından verilecek kararla, öğrencinin alması gereken toplam ders sayısının yüzde 40’ına kadarının uzaktan öğretimle verilebileceği hatırlatılan rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.

Rehberde, uzaktan öğretimi, süreğen hastalığı bulunan ve engelli öğrencilere mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için gerekli tedbirlerin de alınması istendi ve buna yönelik öneriler yer aldı.

Uygulamalı eğitimler

Rehberde, salgının hız kesmekle birlikte devam ettiği yeni normal sürecinde 2019-2020 bahar döneminde verilemeyen uygulamalı eğitimlerle ilgili eksikliklerin tespit edilerek telafi eğitimlerinin verilmesi gerektiğine işaret edildi. 

Bu kapsamda küçük grup çalışmaları ve dönüşümlü eğitim gibi çeşitli öneriler rehberde sıralandı.

Daha önce neler yapılmıştı?

YÖK, koronavirüs salgınına yönelik bugüne kadar birçok tedbir aldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması için çevrim içi eğitime geçildi ve uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat değişiklikleri yapıldı.

“YÖK Dersleri” adı verilen bir arayüzle üniversitelerin dijital ders malzemeleri açık erişime açıldı. Uygulamalı eğitimler, stajlar, iş yerinde mesleki eğitim gibi konularda da salgının seyrine göre kararlar alınarak üniversitelere iletildi. Türk yükseköğretimi, bütün alanlarda mümkün olan önlemleri alıp, dinamik ve çevik yönetim anlayışıyla süreçleri yöneterek hızlı uyum kabiliyeti bulunduğunu da ortaya koydu.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumundan sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, sosyal bilimler alanında tercihi yapacak üniversite öğrencilerine verilecek burslara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Kuruluş kanununda Yüksek Kurum’un “sosyal bilimler bütünlüğü içinde tarih, dil, kültür alanında bilgi üretmek ve insan kaynağı yetiştirmekle görevli olduğunun” belirtildiğini anlatan Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Kurumumuz bünyesinde, 1931 ve 1932’de kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi iki güzide kurumumuz da görev yapıyor. Atatürk, bu iki kurumu çok önemli planlamalar ve yüksek bir idealle kurmuştur. Bu kurumlar, kurulduğundan bu yana tarih, arkeoloji, dil, sanat tarihi başta olmak üzere kültürün birçok alanında önemli çalışmalar yapıyor. Atatürk, bu kurumları, dünyadaki örneklerine benzer şekilde, ileride akademi olmaları hedefiyle kurgulamış. Biz de bu hedef doğrultusunda çağdaş gerekliliklere uygun olarak çalışmalar yapıyoruz.”

Atatürk’ün bu kurumlara verdiği değerin sadece sözle olmadığını vurgulayan Hekimoğlu, “İş Bankasındaki hisselerin nemalarını bu iki kuruma bağışlayarak, bu iki kurumun uzun ömürlü olmalarını güvence altına almıştır. Bizler Yüksek Kurum ve bağlı kurumlarımız olarak, onun milletine emaneti olan bu gelirleri, gerekli yerlere harcamak hususunda son derece titiz davranıyoruz.” dedi.

“Yeni burs stratejilerini belirlemede önemli bir cesaret kaynağı oldu”

Bu gelirlerin, yeni burs stratejilerini belirlemede önemli cesaret kaynağı olduğunu ifade eden Hekimoğlu, Türkiye’nin iyi bir insan kaynağı bulunduğunu söyledi. Hekimoğlu, organizasyon açısından birtakım problemleri olsa da bu insan kaynağını daha da geliştirerek, bilgi üretim stratejileri belirleyerek, stratejik bilgi üretimi üzerinde çalışacak, belli bir hedefe yönelik bilgi üretecek ve akademik bakış açısına sahip araştırmacılar yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası burslar verdiklerini, bu yıl yelpazeyi daha da genişlettiklerini anlatan Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumunun bu yıl tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında tercih yapacak öğrencilere burs imkanı tanıyacağını bildirdi. Hekimoğlu, bunun da Türk Tarih Kurumu açısından bir yenilik olduğunu vurguladı.

“Dil bölümlerinde birinci sırada tercih yapmış öğrenciler burslandırılacak”

Hekimoğlu, burslara ilişkin şu bilgileri verdi:

“750 liradan 2 bin liraya kadar bir burslandırma yelpazesi belirledik. Son yapılan YKS’de ilk bine girmiş, Türk Dil Kurumunun ve Tarih Kurumunun ilanda belirtilen alanlarında ilk 3 tercihine bu bölümleri yazarak yerleştirilen öğrencilere, 2 bin lira gibi çok ciddi bir burs vereceğiz. İlk 5 bine giren öğrencilere bin 500 lira, 5 bin ila 10 bin sıralamasına girenlere bin lira, 10 bin ila 15 binlik dilimde tercih yapanlara ise aylık 750 lira burs vereceğiz.

Bu yıl ilk defa, yabancı dil alanında tercih yapacak öğrencilere, ilk bine girmiş ve ilk tercihini ilana çıkacağımız dil bölümleri arasından yapacaklara 2 bin lira burs vereceğiz. Dil bölümlerinin hemen hepsinde birinci sırada tercih yapmış öğrenciler burslandırılacak.”

“Sosyal bilimlere nitelikli öğrenciler gelsin istiyoruz”

Bu bursları “başarı bursu” olarak tanımladıklarını belirten Hekimoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de başarılı öğrencilerimiz çok. Ama genelde bir algı vardır ki ‘Çok başarılı öğrenciler öncelikle tıp fakültesi, sonra hukuk fakültesini tercih eder.’ Kurumlarımızın görev alanına giren bölümler, yani dil bölümleri ve sosyal bilimler biraz dezavantajlı duruma geldi maalesef. Bunu avantaja dönüştürmek, YKS’de ilk 100’e, ilk bine girmiş öğrencileri sosyal bilimler alanlarına çekmek istiyoruz ki sosyal bilimlere nitelikli öğrenciler gelsin. Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak nitelikte bilim insanı, araştırmacı yetişsin.”

Hekimoğlu, Türkiye’nin kültür coğrafyaları ve komşularının dilleri olan Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çağdaş Yunanca, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, Hintçe, Macarca, İbranice, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Kürtçe, Rusça, Süryanice, Ukraynaca, Urduca ile Yunanca dil ve edebiyat ile mütercim tercümanlık bölümlerini tercih edecek öğrencilerin de burs imkanlarından yararlanabileceğini ifade etti.

Çift ana dal ve yan dal öğrencilerine burs imkanı

“Başarı düzeyi yüksek öğrencileri bu alanlara çekerek bu alanlarda bir sıçrama yapmak istiyoruz.” diyen Hekimoğlu, tarih, tarih eğitimi, tarih öğretmenliği, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, coğrafya, sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinden birinde 2020 yılında kayıt yaptırarak öğrenim gören ve bu sayılan dil programlarından birinde çift ana dal veya yan dal programına bu sene kayıt yaptıracak öğrencilere de burs vereceklerini bildirdi.

“Kültürümüzün yurt dışındaki görünürlüğünü sağlamayı amaçlıyoruz”

Yabancı dile önem verdiklerine, bu konuda özel bir amaçları olduğuna işaret eden Hekimoğlu, “Çeviri dendiğinde başka dillerden Türkçeye çeviri akla geliyor. Türkiye kabuğunu kırdı, Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada siyasi ve insani diplomaside çok ciddi bir konum elde etti. Çeşitli uluslararası kurumlarımız vasıtasıyla insani yardımlar ve destekler konusunda dünya artık Türkiye’yi bir numara kabul ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kalıcı etki bırakacak şeyin, kültür diplomasisi olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi, Türkleri, Türk tarihini, Türk dilini, Türk edebiyatını, Türk sanatını, Anadolu medeniyetini, Türk İslam medeniyetini anlatacak yayınlar yapacak araştırmacılar yetiştirmemiz gerekiyor. Afrika, Asya, Güney Amerika’da bir kitapçıya girildiğinde ya da bir dergiye bakıldığında Türkiye’ye dair bir makalenin, Türkiye’yi anlatan bir kitabın o dillerde satılıyor olması, Kültür ve Turizm Bakanımızın da önem verdiği bir kültür diplomasisi hareketi olacak. Bu sayede insani diplomasiyi desteklemek ve siyasi önderliği kültür diplomasisiyle güçlendirmek, Türkiye’nin yurt dışındaki görünürlüğünü ve etkisini kalıcı hale getirmek istiyoruz.”

“Burs Takip Sistemi kurulacak”

Bu kapsamda kurum bünyesinde bir “Burs Takip Sistemi” kuracaklarını bildiren Hekimoğlu, “Böylece bursiyerlerimizin gerek eğitim hayatı boyunca gerekse iş hayatlarında kurumumuzla sıkı irtibatta olmalarını sağlayacağız. Bursiyerlerimizin akademik açıdan iyi yetişmeleri için onları Bilim Kurulu ve Haberleşme Üyelerimizle buluşturacağız.” dedi.

Hekimoğlu, düzenleyecekleri “Kariyer Günleri” kapsamında, Türkiye ve dünyada isim yapmış önemli tarihçileri, dil bilimcileri, sosyologları ve araştırmacıları bursiyerlerle bir araya getireceklerini belirterek, “Bu sayede gençlerimiz ufuklarını genişletecek ve dünya çapında bir bilim insanı olmayı hayal edecek.” diye konuştu.

Burslara ilişkin detaylar, “//burs.ayk.gov.tr/” target=”_blank”>https://burs.ayk.gov.tr/” internet adresinden öğrenilebilecek.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

YKS eşit ağırlık birincisi Evleksizin eğitim masraflarını MHP lideri Bahçeli karşılayacak

Yayınlandı

Yazar :

Osmaniye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak, tebrik ettiğini ve eğitim masraflarını karşılayacağını kendisine ilettiğini belirtti.

Evleksiz, AA muhabirine alanı dışında elde ettiği Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

Evleksiz, “Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz. Ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıkta tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. Sayısalda rekabet çok daha ciddi olduğu için eşit ağırlık biraz daha rekabet açısından rahattı. İlk 100’e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12. sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre Temel Yeterlilik Testi’nde 9’uncu oldum. Sayısalcıyım fakat bu alanda 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum.”

Evleksiz, sınavda başarılı olmak için ders tekrarlarının büyük önem taşıdığını, sınava giren herkesin konulara az çok vakıf olduğunu ancak hemen unuttuğunu belirten Evleksiz, ” 9, 10 ve 11. sınıflarda çalışmayınca 4 seneyi bir yıla sığdırılması tam öğrenilmeden geçilmesine neden oluyor. Yeteri kadar tekrar yapılamıyor. Bence bu yüzden çalışmayı zamana yaymak gerekiyor. Deneme çözmek çok önemli.” dedi.

Bilgisayar alanında kendisini geliştirmek istediğini anlatan Evleksiz, bu yüzden de bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini kaydetti.

MHP Genel Bahçeli eğitim masraflarını karşılayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini aktaran Evleksiz, “Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrinde ki başarıları tebrik ediyor.” dedi.

Evleksiz başarısından dolayı ayrıca, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yardımcılarının da kendisini arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Ümit Can Evleksiz’in babası Turgut Evleksiz de oğlunun başarısından heyecan duyduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun anlayışlı biri olduğunu anlatan baba Evleksiz, onun araştıran teknolojiye ve bu alandaki gelişmelere önem veren bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Anne Sabiha Evleksiz de oğlunun başarısını ailece beklediklerini, oğlunun başarısı için dua ettiğini anlatan Evleksiz, “Ben oğlumun her an yanındaydım. Beraber çalıştığımız günlerde oldu. Uykusu açılsın diye geç saatlere kadar ona eşlik ettiğim zamanlar oldu. Sürekli hizmetini ben yaptım.” diye konuştu.

Okumaya Devam