İletişim : info@mebhaberim.com

Eğitim-Öğretim

MEBden öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı

Yayınlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu‘nda, rehberlik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması hedefine yer verildi.

Bu kapsamda, sınıf rehberlik programlarının yenilenmesine yönelik olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bir yıl önce çalışma başlatılarak, okul öncesinden lise son sınıfa kadar her sınıf düzeyi için akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişim alanlarını kapsayan taslak, sınıf rehberlik programları hazırlandı.

Bakanlıkça hazırlanan yeni programlar, http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresi üzerinden öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve ilgililerin görüşlerini almak üzere askıya çıkarıldı.

AA muhabirinin 2020 Sınıf Rehberlik Programı’ndan derlediği bilgilere göre, değişen ihtiyaçlar ve güncel okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) programı yaklaşımları dikkate alınarak hazırlanan programın her aşamasında sorun odaklı bir yaklaşımdan ziyade öğrencileri gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlayan gelişimsel, yeterlik ve güç temelli bir yaklaşım benimsendi.

Bu yaklaşımla kazanımların tamamında sorunlu ve zayıf yönlere değil, olumlu yönlere vurgu yapıldı. Ayrıca bu amaç için akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarının genel amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlendi.

Akademik gelişime vurgu

Çalışma kapsamında, öğrencilerin, öğrenim gördükleri okula ve çevresine uyum sağlamalarına, eğitsel amaçları çerçevesinde okul ve çevresindeki imkanlardan yararlanmalarına, okul ve sınıf kurallarını benimsemelerine ve okula aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutum edinmeleri amaçlandı.

Öğrencilerin akademik çalışmalarda devamlılık, kararlılık ve çaba gösterme, sorumluluk üstlenme, çalışmalarına değer verme ve yaşam boyu öğrenme konularına yönelik uygun anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri, bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflendi.

Bunun için “okula ve çevresine uyum”, “akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirme”, “eğitsel planlama ve başarı” olmak üzere, 3 yeterlik alanı ile 66 kazanım yer aldı.

“Kariyer gelişim alanı” kapsamında ise öğrencilerin kariyer farkındalığı, kariyer hazırlığı ve kariyer planı yapmaları için 3 yeterlik alanı ile 63 kazanım belirlendi.

“Sosyal-duygusal gelişim alanı” kapsamında öğrencilerin, kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmeleri, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinmeleri amaçlandı. Bu kapsamda, benlik farkındalığı geliştirme, duyguları anlama ve yönetme, kişiler arası beceriler geliştirme, karar verme ve kişisel güvenliğini sağlama başlıkları yeterlik alanları olarak planlandı. Bu alanda öğrencilere 163 kazanımın verilmesi hedeflendi.

Öğrencilerin bu kazanımları edinmeleri için 1000 dolayında etkinlik hazırlayan Bakanlık, yeni müfredatla birlikte e-rehberlik hizmetlerinin e-portfolyo ile entegrasyonunu da sağlamış olacak.

“Rehberlik hizmetlerinin kapasitesi ve çeşitliliği artırılacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde sınıf rehberlik programları hazırlama çalışmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Geliştirilen program kapsamında rehberlik eğitimlerinin “akademik gelişim”, “kariyer gelişimi” ve “sosyal duygusal gelişim alanı” olmak üzere 3 alana yoğunlaştığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

“Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Genel müdürlüğümüz ve akademisyenlerden oluşan çalışma grupları çok yoğun emek vererek, çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek verdiler. Tüm seviyelerde kazanımlar belirlendi. Süreç devam ediyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrencilerimize çok yönlü destek sağlayacak önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız. Böylece öğrencilerimize sadece akademik gelişimlerinde değil aynı zamanda bireysel gelişimleri ile ilgili kariyer süreçlerinde ve sosyal ve duygusal gelişimlerinde de destek sağlamış olacağız. Dolayısıyla rehberlik hizmetlerimizin kapasitesi ve çeşitliliğini de artırmış olacağız.”

Yorum için tıkla

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim-Öğretim

YÖK ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan‘ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan’ın Azerbaycan‘a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye’de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK’ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Okul kantinlerinin 19 Ekimden itibaren açılmasına karar verildi

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül’de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim’de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020’den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir.”

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

YÖK Başkanı Saraç: Açık erişimin önemi, salgın döneminde belirgin olarak ortaya çıktı

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Yeni YÖK”ün öncelikleri arasında yer alan “açık erişim”in öneminin küresel salgın döneminde daha da belirginleştiğini kaydetti.

Saraç, Twitter hesabından Uluslararası Açık Erişim Haftası‘na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yeni YÖK olarak önceliklerimiz arasında yer alan açık erişimin önemi içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıl teması Yapısal Eşitlik ve Kapsayıcılık İnşa Etmek Amacıyla Açık Erişim olarak belirlenen Uluslararası Açık Erişim Haftası’nı kutluyorum.”

Okumaya Devam
Advertisement