İletişim : info@mebhaberim.com

Eğitim-Öğretim

Her öğrenci için Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak

Yayınlandı

Ankara

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı‘ndan derlediği bilgiye göre, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler sonucu 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9’a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen hedefler çerçevesinde, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanarak bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. Bu hedefe ulaşmak için derslik ihtiyaçı olan küçük yerleşim yerlerinde ana sınıfları yapılacak. Buralarda yatırım planları oluşturulacak. Belediyelerin erken çocukluk eğitim kurumları açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilecek ve ilave derslikler yapılacak. Bunun için eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine çalışılacak.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve okulu tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak.

İlkokul ve ortaokul kademesi için Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve valiliklerce uygulanacak.

Okullara yeni estetik mimari

Eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için 5 yeni tip proje hazırlanacak.

Ayrıca 6 tarihi okul binasının örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları geliştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.

Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkanları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacak. İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) etkin uygulanabilmesi için takip mekanizması kurulacak.

Eğitime dış değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve üniversitelerin çalışmalarıyla, eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak, okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacak.

Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Öğretim programları, yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları doğrultusunda oluşturulacak standartlar temelinde düzenlenecek.

Türkçe ve matematik derslerine özel vurgu

Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Bu derslerin öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecek.

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

Okulların üniversitelerle iş birliği güçlendirilecek

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacak. Liselerde akademisyenlerin de yer aldığı danışma kurulları oluşturulacak. Üniversitelerle iş birliği protokolleri yapılacak.

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek.

Özel yetenekliler için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek

Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlık çalışmaları yapılacak. Okul yöneticiliği profesyonel meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak.

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecek. Bu öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin artırılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

Yabancı dil öğretmenlerine yurt dışı eğitimi

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacak. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenlerinin Türkiye ve yurt dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisans üstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki gelişim sertifika programı hazırlanacak. Kademeli olarak lisans üstü programlar açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu artırıcı çalışmalar yürütülecek. Bu etkileşim ve uyum izlenerek raporlanacak.

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi

Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımaları için kariyer rehberliği sistemi kurulacak. Bireyi tanımada kullanılan ölçme araçları çeşitlendirilecek. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi’nde kullanılan ölçme araçları geliştirilecek. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e-dosyalarıyla ilişkilendirilecek.

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacak. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Öğrenci başarı izleme araştırmaları ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla uygulanacak.

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, bunların öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek ve raporlanacak.

Sınavlarda düzenlemeler yapılacak

Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkanları genişletilecek.

Okul Profili Değerlendirme Verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Sınav ihtiyacının azaltılmasına yönelik iyileştirmeler konusunda kamuoyu iletişim çalışmaları yürütülecek.

Yorum için tıkla

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim-Öğretim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustosta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında “Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan ‘toplum sağlığımızı korumak’ hepimizin elinde. 31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Şartlar uygun olursa ders zili 31 Ağustosta çalacak

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirtti.

Cengiz Mete, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullardaki eğitim öğretime tedbiren ara verildiğini anımsattı.

Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını belirten Mete, EBA, TRT EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla ders içerikleri sunarken, etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi. 

Ders yılının 19 Haziran’da sona ermesinin hemen ardından öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanan yaz okulu yayınlarının halihazırda TRT EBA TV ekranlarında, öğrenci ve velilerle buluşmaya devam ettiğininin altını çizen Cengiz Mete, ihtiyaç görülen her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Ülke ölçeğindeki araştırmalar bizlere rehberlik etmekte”

Mete, öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Uzaktan eğitimin başladığı günden bu zamana, öğretmenlerin ve öğrencilerin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar yürüttüklerini aktaran Cengiz Mete, “Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması’dır.” şeklinde konuştu.

Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430 öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplam 93 bin 783 kişinin katıldığını belirten Mete, “Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021 eğitim öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere rehberlik etmektedir.” diye konuştu.

Telafi eğitimi, yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarında olacak

Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için veriye dayalı kararlar aldıklarını ve eğitimi sekteye uğratmayacak alternatif durumlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Cengiz Mete, şöyle konuştu:

“Ders zilimizi 31 Ağustos’ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.” 

En önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken konulardan birinin “telafi eğitiminin ne şekilde yapılacağı” olduğunu ifade eden Mete, “Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; Yaptığımız araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Cengiz Mete, şunları kaydetti:

“Bu nedenle Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını, birinci dönemin ilk 3 haftasında Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız.”

MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. 

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021’de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Okullar 31 Ağustosta açılacak

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

MEB‘in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020’de açılacak, 18 Haziran 2021’de kapanacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (//itunes.apple.com/tr/app/anadolu-ajans%C4%B1/id936244304?l=tr&mt=8″ target=”_blank”>iOS, //play.google.com/store/apps/details?id=com.aa.arge.mobile.android.mobile_android&hl=tr” target=”_blank”>Android, //www.microsoft.com/tr-tr/p/anadolu-ajans%c4%b1/9nblggh4vb60″ target=”_blank”>Windows) kurabilir, Twitter’da //twitter.com/AACanli” target=”_blank”>@AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Okumaya Devam