İletişim : info@mebhaberim.com

Eğitim-Öğretim

Her öğrenci için Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak

Yayınlandı

Ankara

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı‘ndan derlediği bilgiye göre, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler sonucu 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9’a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen hedefler çerçevesinde, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanarak bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. Bu hedefe ulaşmak için derslik ihtiyaçı olan küçük yerleşim yerlerinde ana sınıfları yapılacak. Buralarda yatırım planları oluşturulacak. Belediyelerin erken çocukluk eğitim kurumları açması yönünde mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Tüm eğitim kademelerinde tekli eğitime geçilecek ve ilave derslikler yapılacak. Bunun için eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis yoluyla arsa üretilmesine çalışılacak.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve okulu tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak.

İlkokul ve ortaokul kademesi için Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve valiliklerce uygulanacak.

Okullara yeni estetik mimari

Eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için 5 yeni tip proje hazırlanacak.

Ayrıca 6 tarihi okul binasının örnek koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları geliştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.

Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkanları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacak. İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) etkin uygulanabilmesi için takip mekanizması kurulacak.

Eğitime dış değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve üniversitelerin çalışmalarıyla, eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak, okul ve diğer eğitim kurumlarının öz ve dış değerlendirmeleri yapılacak.

Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Öğretim programları, yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik tanımları doğrultusunda oluşturulacak standartlar temelinde düzenlenecek.

Türkçe ve matematik derslerine özel vurgu

Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Bu derslerin öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecek.

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak.

Okulların üniversitelerle iş birliği güçlendirilecek

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacak. Liselerde akademisyenlerin de yer aldığı danışma kurulları oluşturulacak. Üniversitelerle iş birliği protokolleri yapılacak.

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek.

Özel yetenekliler için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek

Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlık çalışmaları yapılacak. Okul yöneticiliği profesyonel meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacak.

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecek. Bu öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin artırılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

Yabancı dil öğretmenlerine yurt dışı eğitimi

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacak. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenlerinin Türkiye ve yurt dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisans üstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacak. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki gelişim sertifika programı hazırlanacak. Kademeli olarak lisans üstü programlar açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu artırıcı çalışmalar yürütülecek. Bu etkileşim ve uyum izlenerek raporlanacak.

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi

Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımaları için kariyer rehberliği sistemi kurulacak. Bireyi tanımada kullanılan ölçme araçları çeşitlendirilecek. Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi’nde kullanılan ölçme araçları geliştirilecek. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e-dosyalarıyla ilişkilendirilecek.

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacak. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Öğrenci başarı izleme araştırmaları ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla uygulanacak.

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, bunların öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecek ve raporlanacak.

Sınavlarda düzenlemeler yapılacak

Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacak. Okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler alınacak. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkanları genişletilecek.

Okul Profili Değerlendirme Verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Sınav ihtiyacının azaltılmasına yönelik iyileştirmeler konusunda kamuoyu iletişim çalışmaları yürütülecek.

Yorum için tıkla

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eğitim-Öğretim

Ağrıda köy okullarını eş zamanlı onarmak için seferber oldular

Yayınlandı

Yazar :

Ağrı

Ağrı’da, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Kardeş Okul Projesi” kapsamında bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, görev dağılımı yaparak onarımdan geçirilmesi gereken köy okulları için kolları sıvadı.

Belirlenen 15 köy okuluna eş zamanlı giden öğrenci ve öğretmenleri, hayırseverlerin desteğiyle eğitim yuvalarını boyayıp eğitim ve öğretim için hazır hale getirdi.

Öğrencilere giyim, yiyecek yardımında da bulunan gönüllü grup, sınıfları da kırtasiye ve eğitim materyalleriyle donattı.

Kömürlük, oyuncak odasına dönüştürüldü

Projenin yoğun olarak uygulandığı ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Uğrak mezrasındaki köy okulunun kömürlük olarak kullanılan sınıfı, oyuncak odasına dönüştürüldü.

Okulun ana sınıfının yeri parke ile döşendi, sınıf kurulum malzemeleri ve eğitim materyalleriyle zenginleştirilerek yenilendi. Okulun bahçesine de öğrenciler için çeşme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle merkeze uzak köy okullarının eğitim şartlarını iyileştirdiklerini söyledi.

Eş zamanlı olarak 15 köy okulunda uygulamaya konulan projeye hayırseverlerin de destek verdiğini anlatan Yardımcı, şunları belirtti:

“Proje kapsamında, durumu iyi olan merkezdeki okullarımız, eğitim şartları yetersiz olan köy okullarına maddi, manevi her türlü yardımda bulunuyor. Durumu iyi olan okullarımız bu yardımları yaparken, kendi imkanlarını sonuna kadar harcıyor. İmkanların yetmediği anda ise köprü vazifesi görerek hayırsever iş adamları vasıtasıyla okulların eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar. Bugün bu yardım seferberliğinin bir sonucu olarak Doğubayazıt’ın tüm okullarında kaynaşma, bütünleşme var.”

Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Dicle Uçar, projenin sadece yardım yapılan okullar için değil, kendileri açısından da çok faydalı olduğunu ifade ederek, böylece kendi okulunun eğitim şartlarının ne kadar iyi olduğunun farkına vardığını belirtti.

Uğrak Mezrası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ela Karataş da en çok okulun bahçesine yapılan çeşmeye sevindiğini anlattı.

Karataş, “Eskiden bizim çeşmemiz yoktu. Oyun oynadıktan sonra elimizi, yüzümüzü yıkayamıyorduk, su içemiyorduk. Şimdi bunların hepsini yapabileceğiz. Çok mutluyum.” ifadesini kullandı.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Özel eğitim uygulama okullarında veliler için kurs desteği

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık 30 bin engelli öğrencinin eğitim aldığı özel eğitim uygulama okullarında, çocuklarını ders bitim saatine kadar bekleyen veliler için halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar düzenleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklar ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylere hizmet veren, toplam 29 bin 878 öğrencinin eğitim aldığı özel eğitim uygulama okullarında veliler için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim uygulama okullarının kalitesini yükseltmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Bir taraftan okulların altyapısını güçlendirdiklerini, diğer taraftan da bu okulları yaygınlaştırarak erişimi artırdıklarını aktaran Selçuk, “Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri, genellikle okullarımızda bekliyorlar. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız.” diye konuştu.

Ziya Selçuk, bu amaçla Türkiye genelinde sayıları 923’e ulaşan özel eğitim uygulama okulu müdürlerinin velilerden kurs taleplerini toplayacağını bildirdi.

Talepler doğrultusunda okullarda velilere yönelik kurslar düzenleyerek eğitim vereceklerini anlatan Selçuk, “Böylece velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için destek sağlamış olacağız.” ifadesini kullandı.

Engelli çocuklarını özel eğitim uygulama okullarına getiren ve ders bitiş saatine kadar okulda bekleyen veliler, halk eğitim merkezlerince okullarda açılacak kurslar sayesinde ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanını yakalayacak.

Okumaya Devam

Eğitim-Öğretim

Milli Eğitim Bakanlığı: Okul müdürü açığa alındı, soruşturma başlatıldı

Yayınlandı

Yazar :

Ankara

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye “psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği” iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye ‘psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği’ iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”

Okumaya Devam